კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ლაზიკის ეპარქია

წაკითხულ იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „დიდაჭარობა“,

სს წმიდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტში, მაისი, 2009 წელი

დაბეჭდილია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – „დიდაჭარობა“ – მასალების კრებულში,

2009 წელი, გვ. 15-24.

 

იხილეთ მისამართზე:

http://meufeanania.info/კონსტანტინოპოლის-საპატრიარქოს-ლაზიკის-ეპარქია/