სახელმწიფო ენის გავრცობა – მშვიდობისა და სტაბილურობის საფუძველი

 

 

დაათვალიერეთ და ჩამოტვირთეთ pdf ფორმატში