ქადაგება ახალციხის სასულიერო სასწავლებლის გახსნისას