Νοτιτσια Α’ (Τα σινοπα των Εκκλησιων της Μαυρης θαλασσας)

ნოტიცია I – კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსოთა ნუსხები
ნოტიცია I - კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსოთა ნუსხები
x