წმინდა მეფე თამარის ეპოქა საქართველოს ეკლესიაში

ნათქვამი არის ჩვენს მატიანეში, რომ წმინდა მეფე თამარმა, როგორც დიდმა კონსტანტინემ, ბიზანტიის პირველმა ქრისტიანმა იმპერატორმა, თავისი დიდი საქმიანობა, მოღვაწეობა დაიწყო პირველი მსოფლიო კრების მოწვევით 325 წელს და შემდგომ მან მიაღწია უდიდეს სახელმწიფოებრივ წარმატებებს, ასევე ინება, მის მსგავსად, წმინდა მეფე თამარმა.