არა უცნაურსა ქალაქსა ვმოქალაქობთ

sapatio

* არა უცნაურსა ქალაქსა ვმოქალაქობთ *

(“ეპისტოლე დიოგნეტესადმი” )
უცნობი ავტორი ( II საუკუნე )