მართლმადიდებლური დიპტიხი

საქართველოს ეკლესიის ადგილი მართლმადიდებლურ დიპტიხში