პროკოფი კესარიელი ლაზიკის შესახებ

53-VI-s-prokofi-cixe-simagreebi1

ჩვენში დამკვიდრებული თვალსაზრისით პროკოფი კესარიელი თა¬ვის ნაშრომში აღწერს დასავლეთ საქართველოს, რომელსაც ლაზიკად მიიჩნევს. ჩვენ ქვემოთ საგანგებოდ განვიხილეთ პროკოფის სამი წიგნი, … [Read more...]

Παραμόρφωση της ιστορικής αλήθειας την Σοβιετική εποχή (λανθασμένος χάρτης)

91-4 konstantinopoli A4 - berdznuli

ისტორიული ჭეშმარიტების დამახინჯება საბჭოთა ეპოქაში     XX საუკუნის ათეისტურ ეპოქაში დამახინჯდა ზოგადად საისტორიო მეცნიერება და მათ შორის საქართველოს ეკლესიის ისტორია, კერძოდ კი … [Read more...]