Νοτιτσια Α’ (Τα σινοπα των Εκκλησιων της Μαυρης θαλασσας)

75 VII X ss - noticia I - berdznuli

ნოტიცია I - კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსოთა ნუსხები x … [Read more...]

Το ποιμνιο των Επισκοπων των Λαζων και το Βασιλειο της Λαζικης το ΤΣ΄ ΑΙ

72 VI s lazta samefo - berdznuli

ლაზთა ეპისკოპოსების სამწყსო და ლაზთა სამეფო VI ს-ში ბიზანტურ წყაროებში ცნობილი ე.წ. ლაზთა სამეფო მოიცავდა ჭოროხის ხეობას, ხოლო ლაზთა ეპისკოპოსების სამწსო მდებარეობდა უფრო სამხრეთით და … [Read more...]

Πόλεμος για τη Λαζική το πρώτο μισό του ΤΣ’ ΑΙ. Την εποχή των πολέμων για τη Λαζική

58 VI s - omi lazikisatvis (36 (24)) - berdznuli

ომი ლაზიკისათვის VI ს-ის I ნახევარი      VI ს-ის I ნახევარში ბიზანტიას და სპარსეთს შორის სადავო იყო ლაზეთის მიწა - წყალი. ე.წ. ლაზეთის სამეფო მოიცავდა ჭოროხის ხეობას და აღწევდა მდინარე რიონამდე. … [Read more...]

Παραθαλασσεις επαρχιες των Λαζων Επισκοπων του Kαθολικου της Μτσχετας και του Πατριαρχειου Κωνσταντινουπολεως

46 V s - mcxetis katalikosis samwyso - berdznuli

  კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ლაზიკის სამიტროპოლიტო მდებარეობდა (ლოკალიზდება) არა დასავლეთ საქართველოში, როგორც ამჟამად არის მიჩნეული, არამედ სამხრეთ - დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ … [Read more...]