ქართული საღვთისმსახურო ანბანის ფუძისდება

ესე არს ხორცი ჩემი

საუკუნეთა და ათასწლეულთა მანძილზეც, ქართველი ხალხი სარგებლობს ეროვნული ანბანით. არსებობს მისი ორი სახეობა - ხუცური და მხედრული. თვით სიტყვა “ხუცური” მიუთითებს, რომ ის ღვთის სადიდებლად … [Read more...]

ფარნავაზი

farnavzi

საქართველოს პირველი ერთიანი სახელმწიფოს დამაარსებლის, ანბანის გამავრცელებლის, ქართული მწიგნობრობის ფუძემდებლის, მეფე ფარნავაზის ცხოვრება აღწერილია ქართველთა უმთავრეს საისტორიო, … [Read more...]