თბილისის IV კრება (2-8 ოქტომბერი 1764)

fargo

(ზაქარია გაბაშვილის განკვეთა) ერეკლე მეფეს მიაჩნდა, რომ ანტონი საქართველოს საკათალიკოსო ტახტიდან პოლიტიკური მოტივით ჩამოაგდო მამამისმა, ამიტომაც მუდამჟამს ელოდა ხელსაყრელ მომენტს … [Read more...]