ქართული თვითშემეცნების აღორძინება ჩრდილო და დასავლეთ არმენიაში

armenia

ქართული თვითშემეცნების აღორძინება დასავლეთ არმენიაში ჩვენი კვლევით ტაო-ბასიანისა და სხვა კუთხეთა მცხოვრებთ ქართული იდენტობა ჩამოუყალიბდათ არა ე.წ. ქართიზაციის პროცესის, არამედ იქამდე … [Read more...]