სვანეთი I-VI საუკუნეებში

svanet

“სვანებს უწოდებენ იბერიელებს” (სტრაბონი, XI, II, 19) “იმ ხალხთა შორის, რომელნიც თავს იყრიან დიოსკურიადაში არიან ფტიროფაგებიც, რომლებმაც ეს სახელი მიიღეს უსუფთაობის და ჭუჭყის გამო. მათ ახლოს … [Read more...]