საქართველოს ზოგადი მდგომარეობა V საუკუნეში

37-IV-VI-ss-sazgvrebis-cvlileba

V საუკუნის დასაწყისში საქართველო უკვე დახარკული ქვეყანა იყო სპარსელთა მიერ. მართალია, სპარსელებმა ვერ შეძლეს ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმება, მაგრამ დაუფარავად ცდილობდნენ … [Read more...]

ქართული ეკლესიის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ

ართოსი

ჩვენში აზრთა სხვადასხვაობაა იმის შესახებ, თუ ვის ექვემდებარებოდა ქართული ეკლესია შექმნის დროიდან. ერთი, უფრო გავრცელებული აზრით მიღებულია, რომ ქართული ეკლესია IV საუკუნის დასაწყისში … [Read more...]

ქართლის მოქცევის წყაროები

სამყაროს შექმნა

უძველესი ქართული წყარო, რომელიც მოგვითხრობს ქართლის მოქცევის შესახებ, არის "მოქცევაჲ ქართლისაჲ". სპეციალისტებს არა აქვთ ერთიანი აზრი ამ თხზულების შედგენილობისა და დაწერის … [Read more...]