ქადაგება გმირთა მემორიალზე

ზემო ჭინჭრიანი

კწანისის ომისადმი მიძღვნილი საერთო-სახალხო პანაშვიდი … [Read more...]

პროკოფი კესარიელი “შენობათა შესახებ”

კლისურები ლაზიკის შესასვლელში ბიზანტიელებისთვის ლაზიკის “შესასვლელი” მდებარეობდა შავ ზღვასთან, ხოლო მისი “გასასვლელი” სპარსეთის მხარისაკენ იყო მიმართული. პროკოფი კესარიელის … [Read more...]

პროკოფი კესარიელი „ომი გოთებთან“

omi_gotebtan

De Bello Gothico(BG) პროკოფი კესარიელი თავის სხვა წიგნში - De Bello Gothico-შიც ეხება ლაზიკას. წიგნში - “სპარსელებთან ომი”, პროკოფი უფრო გამოწვლილვით და დამაჯერებლობით აღწერს ლაზიკას, ვიდრე სხვა წიგნებში, … [Read more...]

Πόλεμος για τη Λαζική το πρώτο μισό του ΤΣ’ ΑΙ. Την εποχή των πολέμων για τη Λαζική

58 VI s - omi lazikisatvis (36 (24)) - berdznuli

ომი ლაზიკისათვის VI ს-ის I ნახევარი      VI ს-ის I ნახევარში ბიზანტიას და სპარსეთს შორის სადავო იყო ლაზეთის მიწა - წყალი. ე.წ. ლაზეთის სამეფო მოიცავდა ჭოროხის ხეობას და აღწევდა მდინარე რიონამდე. … [Read more...]