პროკოფი კესარიელი „საიდუმლო ისტორია“

saidumlo istoria

(მიმოხილვა) წყაროს მტკიცებების უგულებელყოფა მთარგმნელ-კომენტატორის მიერ პროკოფი კესარიელის თხზულების „საიდუმლო ისტორიის“ მთარგმნელი ნ. ეფრემიძე თავის კომენტარებში წერს - „ლაზიკე - … [Read more...]

პროკოფი კესარიელი “შენობათა შესახებ”

კლისურები ლაზიკის შესასვლელში ბიზანტიელებისთვის ლაზიკის “შესასვლელი” მდებარეობდა შავ ზღვასთან, ხოლო მისი “გასასვლელი” სპარსეთის მხარისაკენ იყო მიმართული. პროკოფი კესარიელის … [Read more...]

პროკოფი კესარიელი „ომი გოთებთან“

omi_gotebtan

De Bello Gothico(BG) პროკოფი კესარიელი თავის სხვა წიგნში - De Bello Gothico-შიც ეხება ლაზიკას. წიგნში - “სპარსელებთან ომი”, პროკოფი უფრო გამოწვლილვით და დამაჯერებლობით აღწერს ლაზიკას, ვიდრე სხვა წიგნებში, … [Read more...]