პროკოფი კესარიელი „საიდუმლო ისტორია“

saidumlo istoria

(მიმოხილვა) წყაროს მტკიცებების უგულებელყოფა მთარგმნელ-კომენტატორის მიერ პროკოფი კესარიელის თხზულების „საიდუმლო ისტორიის“ მთარგმნელი ნ. ეფრემიძე თავის კომენტარებში წერს - „ლაზიკე - … [Read more...]