Πόλεμος για τη Λαζική το πρώτο μισό του ΤΣ’ ΑΙ. Την εποχή των πολέμων για τη Λαζική

58 VI s - omi lazikisatvis (36 (24)) - berdznuli

ომი ლაზიკისათვის VI ს-ის I ნახევარი      VI ს-ის I ნახევარში ბიზანტიას და სპარსეთს შორის სადავო იყო ლაზეთის მიწა - წყალი. ე.წ. ლაზეთის სამეფო მოიცავდა ჭოროხის ხეობას და აღწევდა მდინარე რიონამდე. … [Read more...]