ენა და სახელმწიფო

ena da saxelmwifo

მოხსენება წაკითხულ იქნა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, 2008 წელი (საქართველოში რუსული კულტურის ქართული კულტურით გადაფარვის აუცილებლობის შესახებ) ქართველი ერის უპირველესი მისია … [Read more...]

ქართული კულტურული მემკვიდრეობა ძვ.წ.აღ VI ათასწლეულიდან XI-XIII საუკუნეების დასაწყისის ოქროს ხანის ჩათვლით (სრული ვერსია)

konferencia

კონფერენცია საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში … [Read more...]