შავი ზღვის ისტორია

1-iafeti

ჩვენი თვალსაზრისით ფასისის ბერძნული სამიტროპოლიტო კათედრა მდებარეობდა არა თანამედროვე ფოთში, არამედ ქართველი ხალხის ისტორიული ქვეყნის _ ტრაპეზუნტის რეგიონის რომელიღაც პუნქტში. თუ … [Read more...]