სახელმწიფოს და ეკლესიის კონსტიტუციური შეთანხმება

patriarqi

შეთანხმება 2002 წ. 17 ოქტომბერს დაამტკიცა სინოდმა, ხოლო 22 ოქტომბერს პარლამენტმა. ამის შემდეგ შევიდა ძალაში. კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო … [Read more...]