“სამეუფო იუბილე” (პარაკლისი – გამოფენა – კონცერტი)