დიდი მარხვა 40 სებასტიელის მონასტერში

labad

[Read more...]

ავტოკეფალური მოძრაობის ჩასახვა

ciss

1819-1820 წლების იმერეთის ცნობილი "საეკლესიო აჯანყების" ჩახშობის შემდეგ ქართული ეკლესიისადმი ყოველგვარი მზრუნველობის გამოვლენ ას რუსეთის იმპერია რეპრესიებით პასუხობდა. განსაკუთრებით 1832 … [Read more...]

დღესასწაული ღოუბანში

sobr

[Read more...]

საეკლესიო შეკრებები ე.წ. “ცერკოვნი ბუნტი” ავტოკეფალიის გაუქმების დროს (1819-1820)

raindo

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმდა 1811 წელს, იმის შემდეგ, რაც საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ანტონ II რუსეთში გადაასახლეს, ხოლო საქართველოს ეკლესია დაუქვე მდებარეს … [Read more...]

თბილისის IV კრება (2-8 ოქტომბერი 1764)

fargo

(ზაქარია გაბაშვილის განკვეთა) ერეკლე მეფეს მიაჩნდა, რომ ანტონი საქართველოს საკათალიკოსო ტახტიდან პოლიტიკური მოტივით ჩამოაგდო მამამისმა, ამიტომაც მუდამჟამს ელოდა ხელსაყრელ მომენტს … [Read more...]

მცხეთა-თბილისის (1755-1756 წწ.) კრება

efecti

თეიმურაზ II-ისა და ერეკლე II-ის კარზე შემდგარ საეკლესიო კრებათა შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 1755-1756 წელს შემდგარი კრება, რომელმაც განიხილა ანტონ I-ის ე.წ. "გაკათოლიკების" საკითხი. … [Read more...]

საეკლესიო შეკრებანი ვახტანგ VI-ის, სოლომონ I-ის, თეიმურაზ II-ისა და ერეკლე II-ის კარზე

jakomo

XVII ს-ში წმიდა მოწამის ლუარსაბ II-ის, უფრო ზუსტად როსტომ ხანის შემდეგ, სპარსეთმა შეძლო ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის ეროვნულ-ნაციონალური სახის გამოცვლა იმით, რომ ქართლის სამეფო ტახტზე … [Read more...]

სვანეთის “საეკლესიო კრებები” (XIII-XVIII სს.)

svaneti

ჩვენამდე მოღწეულია საეკლესიო სამართლის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი ძეგლი, რომელსაც "მატიანე სუანეთისა კრებისაი" ეწოდება. მათ პირობითად ზოგიერთი სპეციალისტი ჰყოფს "სვანეთის საეკლესიო … [Read more...]

სამთავისის საეკლესიო შეკრება (1459)

samtavisi

საკათედრო ანუ საეპისკოპოსო ეკლესიებს, რომელთაც "საყდარი" (ეპისკოპოსის საყუდარი, ე.ი. დასაყუდებელი, საჯდომი კათედრა) ეწოდებოდათ, ვითარცა საეპარქიო ცენტრებს, როგორც წესი, გააჩნდათ … [Read more...]

Леван II Дадиани

ლევან მეორე დადიანი

[Read more...]