“კანონნი” – 1748 წლის საეკლესიო კრებისა

tbilisi

[სრული ტექსტი] [1] სათნოყოფითა ღმრთისა ყოველთა მბადისათაი იქველგულსმოდგინა რტომან დავითისამან, ღმრთივ-ცხებულის თეიმურაზ მეფის ძემან ირაკლი პანკრატიონმან, კახთა მეფემან, განმგებელმან … [Read more...]

მიტროპოლიტის იუბილე

kaaso

მანგლისის ღმრთისმშობლისადმი ვედრებით, ქართული ეკლესიის და ქართველი ერის გადასარჩენად, დაამთავრა იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო პარაკლისი მაგლელმა მიტროპოლიტმა ანანიამ (ჯაფარიძე) … [Read more...]

თბილისის III საეკლესიო კრება (16.XI.1748 წ.)

dzvelitbilisi

1748 წლის 16 ნოემბერს მეფე თეიმურაზის ძის ერეკლე II-ის ბრძანებით მოწვეულ იქნა საეკლესიო კრება. ეს კრება წარმოადგენდა ცდას, აღდგენილიყო ძველი ქართული საეკლესიო-სახელმწიფოებრივი წესრიგი. საქმე … [Read more...]

სამართალი ბატონისშვილის ვახტანგისა

vaxtangmeeqvse

[ამოკრეფილი მუხლები] ქ. მყოფისა უმყოფისა, არსისა და უარსისა დამაარსისა, მქები, არათუ ღირსად და შეძლებისა ჩემისაებრ მქებელი და მმონებელი, უდებად მქონე მპოვნელ ვიქმენ. ვითარცა მეფენი, … [Read more...]

საკანონმდებლო შეკრებანი ვახტანგ VI-ის კარზე (1706-1709 წწ.)

vaxtangVI

საქართველოს საეკლესიო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული. “მართლმადიდებლობის მხნე მხედარმა, უფლის მიერ ძლიერმა მოღვაწემ, სიონის … [Read more...]

დავით-გარეჯის კრების “განჩინება”

ახალნაკურთხი ეპისკოპოსი ანანია და უწმინდესი პატრიარქი

[განჩინება საეკლესიო კრებისა სამონასტრო წესისა და რიგის თაობაზე] [1702 წ.] ქ. სახელითა სახიერისა, არსება დაუბადებელისა ღმრთისა მამისა, ძისა და სულისა წმიდისათა, შეწევნითა და მადლითა ყოვლად … [Read more...]

დავით-გარეჯის საეკლესიო კრება (1702 წ.)

gareji

1702 წელს მოწვეულ იქნა საეკლესიო კრება, რომელმაც გამოსცა დადგენილება - “განჩინება საეკლესიო კრებისა სამონასტრო წესისა და რიგის თაობაზე”. მართალია, განჩინება საზოგადოდ სამონასტრო … [Read more...]

ეპარქიის ერთი დღე : ჯორჯიაშვილი, თეთრი-წყარო, ორწმოცმოწამეთა, ღოუბანი

alegro

[Read more...]

სამართალი კათალიკოზთა

muxasao

[სრული ტექსტი] ქ. სახელითა და ღ”თისათა მე, ქრისტეს მიერ კურთხეულმან ყოვლისა საქართველოსა კათალიკოზმან პატრიაქმან მალაქია, მე, ქრისტეს მიერ კურთხეულმან აფხაზეთის კათალიკოზმან … [Read more...]

ბიჭვინთის საეკლესიო კრება (1543-1549)

mecnierebs romlebic ikvleven pirveli ataswleulis istorias

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე ჩვენი დიდი მემატიანე ბატონიშვილი ვახუშტი წერს XVI ს-ის ბოლოსა და XVII ს-ის დასაწყისში შექმნილი ვითარების შესახებ: "ჟამთა ამათ შინა იქმნა განტევება ცოლთა, კვლა … [Read more...]