იაზონი-ამირანი

argo

იაზონი და ამირანი – პელასგურ-კავკასიური იდენტობა აქამდე ყურადღება არავის მიუქცევია იმ საოცარი ფაქტისათვის, რომ ქართული ეპოსის გმირის ამირანისა და არგონავტების მეთაურ იაზონის ამბები … [Read more...]

Η δικαιοδοσια των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και η δικαιοδοσία της εκκλησίας της Γεωργίας σύμφωνα με το “Καρτλις Τσχοβρεμπα” υστερα από την ΤΣ΄ Σύνοδο

74 VII X ss - iurisdiqcia (25) - berdznuli

ქართული ეკლესიის იურისდიქცია VII - X საუკუნეებში   ქართული წყაროების თანახმად, რომლებსაც ეთანხმება XVII საუკუნის იტალიელი მკლევარის არქანჯელო ლამბერტის ცნობები XII-XIV  საუკუნეებში საქართველოს … [Read more...]

ძველი ქართული ენა

qartuli_ena

ძველი ქართული ენა - სალაპარაკო ნორმა რეგიონებში ჩვენამდე მოღწეულ ძველი ქართული მწერლობის ძეგლებში, მიუხედავად მათი წარმომავლობისა ყველგან დაცულია ერთი და იგივე ენობრივი ნორმა. ძველი … [Read more...]

უკრაინის ეგზარქოსი სამებაში

mexspo

[Read more...]

ქართველთა მეფეები

lams

მეფეები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში - “ქართველთა მეფის” ტიტული “ქართველთა სამეფოს” სახელწოდება და “ქართველთა მეფის” ტიტული დაკავშირებულია ტაოსთან და ბასიან-კარინთან. მაგალითად … [Read more...]

აღმოსავლეთის საკათალიკოსო

sakatalikoso

ავანის ანუ “ივერთა” საკათალიკოსო (“კათალიკოსნი აღმოსავალისანი”) VI ს. ბოლოს (VII ს. დასაწყისში) ავანის საკათალიკოსო სარწმუნოებრივი ნიშნით Gგამოეყო დვინის საკათალიკოსოს. ის თავის … [Read more...]

გიორგობა ჯორჯიაშვილში

ჯორჯიაშვილი

[Read more...]

არიან-ქართლი

arian qartli

სიტყვა “ქართველის” ეტიმოლოგია ამჟამად მიღებული თვალსაზრისით, სიტყვა “ქართველი” უკავშირდება მცხეთაში “ქართლის მთას”, რომლის მცხოვრებთაც თითქოსდა ეწოდათ “ქართველი”, შემდგომ კი ეს … [Read more...]

ქართული თვითშემეცნების აღორძინება ჩრდილო და დასავლეთ არმენიაში

armenia

ქართული თვითშემეცნების აღორძინება დასავლეთ არმენიაში ჩვენი კვლევით ტაო-ბასიანისა და სხვა კუთხეთა მცხოვრებთ ქართული იდენტობა ჩამოუყალიბდათ არა ე.წ. ქართიზაციის პროცესის, არამედ იქამდე … [Read more...]

ერტისის ტრაპეზის კურთხევა

ერტისი

[Read more...]