უკრაინის ეგზარქოსი სამებაში

mexspo

[Read more...]

ქართული საღვთისმსახურო ანბანის ფუძისდება

ესე არს ხორცი ჩემი

საუკუნეთა და ათასწლეულთა მანძილზეც, ქართველი ხალხი სარგებლობს ეროვნული ანბანით. არსებობს მისი ორი სახეობა - ხუცური და მხედრული. თვით სიტყვა “ხუცური” მიუთითებს, რომ ის ღვთის სადიდებლად … [Read more...]

საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრები VI-XV სს-ში

crdilo

[Read more...]

მეუფის ნაკურთხი დიდგორის მრავალჟამიერი

[Read more...]

საუბრები რეალურ ისტორიაზე (საუბარი მეორე)

[Read more...]

ჯავახეთის საეკლესიო კრება (IX ს-ის 60-იანი წლები)

IX ს-ის 60-იან წლებში "ხელმწიფედ" წოდებულმა მამფალმა გუარამ დიდმა "ბრძანა შეკრება ეპისკოპოსთა და უდაბნოთა მამათა და ყოველნი შემოკრბეს ჯავახეთს". ამ ეპოქაში "ქართული ეკლესიისა და სამწყსოს … [Read more...]

ანჩის საეკლესიო კრება (IX ს-ის 40-იანი წლები)

დაახლოებით 840 წელს სამხრეთ საქართველოში, ანჩაში ჩატარდა საეკლესიო კრება, რომელსაც ივ. ჯავახიშვილი "ადგილობრივს" უწოდებს. მაგრამ, ჩვენი აზრით, ეს იყო ეპისკოპოსთა კრება, რადგანაც მას არ … [Read more...]

საბრძოლო დროშა

droni

დაბეჭდილია გაზეთში “მადლი”, III, 1995 წელი “კურთხეულ არს უფალი, ბურჯი ჩემი, რომელმაც ასწავლა ჩემს ხელებს ბრძოლა და ჩემს თითებს ომი” (ფს. 143.1) ყოველი ერი მტკივნეულად განიცდის თავის დევნას, ძველი … [Read more...]

ენა და სახელმწიფო

ena da saxelmwifo

მოხსენება წაკითხულ იქნა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, 2008 წელი (საქართველოში რუსული კულტურის ქართული კულტურით გადაფარვის აუცილებლობის შესახებ) ქართველი ერის უპირველესი მისია … [Read more...]

დვინის საეკლესიო კრება (506 წელი)

VI ს-ის დასაწყისში, 506 წელს, სომხეთის ქალაქ დვინში მოწვეულ იქნა ამიერკავკასიის ქვეყნების გაერთიანებული კრება, რომელსაც დაესწრო 24 ქართველი ეპისკოპოსი ქართლის კათალიკოსთან ერთად. მართალია, … [Read more...]